Czy odzież ochronną noszą wyłącznie mężczyźni?

Odzież ochronna i odzież robocza to nie synonimy. O ile każda odzież robocza jest odzieżą ochronną, to odwrotnie już tak nie jest. Odzież ochronna ma, jak sama nazwa wskazuje, chronić pracownika, zastępować jego odzież osobistą albo skutecznie ją zakrywać. W wielu przypadkach chodzi o niedopuszczenie do wystąpienia zagrożeń mechanicznych, chemicznych termicznych przed różnego rodzaju czynnikami atmosferycznymi.

Dlaczego wymagana jest odzież ochronna?

Odzież ochronna nie ma nic wspólnego z płcią, tyczy się po prostu zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy i nie ma „charakteru personalnego”. Dotyczy zatem wszystkich bez wyjątku, niestosowanie się do zasad, unikanie założenia ochrony osobistej może się wiązać z nałożeniem kar na pracownika. Kodeks pracy (art. 2377 § 1) reguluje przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi Polskich Norm. Jeśli zatem odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy — pracodawca musi zapewnić odzież ochronną.

Jaka powinna być odzież ochronna?

Odzież ochronna powinna być dopasowana indywidualnie. Nie może być ono ani za duże, ani za małe. Co do zasady ma być ona dopasowana do każdego pracownika, gdyż tylko taka będzie spełniać swe funkcje ochronne. Biorąc pod uwagę płeć, nie ma tu wyjątków. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą nosić odzież ochronną, ważne, aby była ona dostosowana do pracownika. Obie płcie mają obowiązek stosować ubranie, które chroni przed czynnikami mechanicznymi, zimnem, ale też ogniem, wodą. Część ubrań powinna być antyelektrostatyczna, kwasoodporna, ostrzegawczą, chroniącą przed pyłami, porażeniem prądem. Ten rodzaj odzieży w równym stopniu dotyczy  kobiet i mężczyzn, przy czym nie można odmówić jej stosowania. Odzież ochronną otrzymuje się od swojego pracodawcy, który musi chronić zatrudniane przez siebie osoby przed niebezpieczeństwem.