Detergenty - czego używać i jak się przed nimi chronić?

Bez chemii gospodarczej niemożliwe jest sprzątanie, pranie i utrzymywanie czystości. Na rynku dostępne są detergenty o różnym zakresie działania i różnym składzie. Detergenty mogą zawierać szkodliwe dla zdrowia substancje lub toksyny, których szkodliwe oddziaływanie może objawić się dopiero po pewnym czasie. Mowa o infekcjach dróg oddechowych, podrażnieniach skóry i reakcjach alergicznych. Ponadto nieumiejętne stosowanie chemii gospodarczej może skutkować skażeniem środowiska.

W naszym asortymencie dostępne są detergenty z normami i atestami, które zostały dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej na podstawie Deklaracji Zgodności CE. Oferujemy specjalistyczną chemię gospodarczą do użytku w mieszkaniach i domach oraz w przedsiębiorstwach.

Co mówią przepisy na temat detergentów?

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 648/2004 detergentem jest nie tylko środek zawierający substancje powierzchniowo czynne, ale także każdy inny preparat, który służy do myci lub prania. Zgodnie z rozporządzeniem producenci detergentów zobowiązani są do właściwego znakowania oraz udostępnienia informacji o składzie z uwzględnieniem alergenów i środków konserwujących. Kluczowe jest także oznaczenie substancji żrących, czyli substancji powierzchniowo czynnych o stężeniu większym niż 3% oraz zdefiniowanie istniejącego zagrożenia.

Obecnie każde przedsiębiorstwo wprowadzające detergenty na rynek zobowiązane jest do rejestracji wykorzystywanych substancji chemicznych oraz przedstawiania danych potwierdzających bezpieczeństwo ich używania. Przy korzystaniu z silnie działających detergentów należy stosować środki ochronne w postaci rękawic gumowych chemoodpornych oraz okularów ochronnych. Niekiedy producenci zalecają także stosowanie masek.