Jak chronić się przed ogniem i nadmiernym ciepłem?

Odzież ochronna ma za zadanie zabezpieczyć pracowników, osoby wykonujące czynności o różnym poziomie zagrożenia przed niebezpieczeństwem spowodowanym obcowaniem w środowisku niebezpiecznym, czy też bezpośrednim kontaktem z substancjami zagrażającymi utracie zdrowia, bądź życia danej jednostki. Jak uchronić się przed ogniem i nadmiernym ciepłem?

Odzież ochronna przeciwko czynnikom gorąca — zastosowanie

W miejscach takich jak huty, zakłady metalurgiczne, hale produkcyjne i montażowe, czy też w przypadku strażaków podczas akcji przeciwpożarowych na co dzień osoby wykonujące różnego rodzaju prace związane z zajmowanym przez nie stanowiskiem są narażone na działanie czynników gorących, występujących pod postacią: płomienia, ciepła kontaktowego, ciepła konwekcyjnego, promieniowania cieplnego, iskier, dużych ilości stopionych metali lub ich drobnych rozprysków. Żeby zabezpieczyć się przed skutkiem ich działania, należy do występujących zagrożeń dobrać odpowiednią odzież ochronną.

Jakie wyróżnia się ubrania chroniące przed czynnikami gorącymi?

Odzież ochronna przeciw czynnikom gorącym musi posiadać odpowiednie parametry dotyczące zarówno izolacyjności cieplnej, jak i odporności mechanicznej oraz współczynnikiem przenikania strumienia cieplnego. Do ochrony krótkotrwałej przed czynnikami gorącymi oraz płomieniami  (w krótkim okresie czasu) służą ubrania spełniające normę PN-EN 531:1999. W zależności od czynnika gorącego ubrania będą mieć inne oznaczenia ochronne. I tak w przypadku zapewnienia ochrony przed ciepłem konwekcyjnym stosuje się odzież oznaczoną literą B, odporność na promieniowanie cieplne zapewnia  litera C, na duże rozpryski płynnych metali: aluminium – litera D, żelazo – litera E. Dodatkowo wyróżnia się 5 klas ochrony, czyli odporności minutowej na dany czynnik niebezpieczny. Najniższa klasa to ochrona krótkotrwała około 3-minutowa, klasa 5 najwyższa to ponad 30 min kontaktu z czynnikiem niebezpiecznym.