Jak prawo reguluje noszenie odzieży BHP?

Odzież BHP jest niezbędna w wielu zakładach pracy. Muszą ją nosić pracownicy wielu różnych branż, w których pojawiają się zagrożenia podczas wykonywania codziennych obowiązków, na przykład budowlańcy, spawacze czy pracownicy produkcyjni. Taka odzież ma chronić przed zagrożeniami i zapewniać bezpieczne warunki pracy. Z uwagi na to, że jest niezbędna podczas pracy w wielu zawodach, obowiązek jej noszenia czy zapewnienia przez pracodawcę jest regulowany prawnie.

Regulacje wobec pracodawcy

Kodeks pracy mówi przede wszystkim o tym, że pracodawca ma obowiązek ochrony pracownika i jego mienia podczas pracy, którą wykonuje. Jej zakres może się oczywiście różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. W związku z tym w określonych przypadkach jest zobowiązany do tego, by zapewnić pracownikom odzież ochronną lub  roboczą. Szczegółowe informacje na temat odzieży BHP i sytuacji, których pracodawca musi ją zapewnić pracownikowi, znajdziemy w Art. 2377, który mówi o prawie do bezpłatnej odzieży i obuwia roboczego. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk, w ramach których pracownicy wykonują prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie, lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, lub promieniotwórczymi, albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Regulacje wewnątrzzakładowe

Oprócz odgórnie narzuconych zasad pracodawca może również regulować używanie odzieży ochronnej aktem wewnątrzzakładowym. Jednak jeśli na podstawie obowiązujących zasad, odzież ochronna przysługuje pracownikowi, a pracodawca jej nie przewiduje, to przysługuje mu prawo do roszczenia. Istnieje możliwość ustalenia przez pracodawcę stanowisk, na których dopuści do używania własnej odzieży roboczej, która spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak nie dotyczy to stanowisk wymienionych w § 3 Prawa do bezpiecznej odzieży i obuwia roboczego.

Odpowiednia odzież i obuwie podczas wykonywania pracy są niezwykle ważne, ponieważ zapewniają pracownikom ochronę przed szkodliwymi substancjami czy innymi zagrożeniami. W zakładzie pracy warunki powinny być komfortowe, dlatego w naszej hurtowni w Lublinie znajdziecie Państwo nie tylko odzież, ale także sprzęt i wyposażenie BHP, które spełniają wszelkie niezbędne normy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej hurtowni, a w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu.