Jak wygląda sieć dstrybucji paliw w Polsce?

Dystrybucja paliw w Polsce jest koncesjonowana, co w praktyce oznacza, że może być prowadzona wyłącznie przez akredytowane jednostki. Transport paliw odbywa się cysternami, które dostarczają surowce do punktów odbioru. Autocysterny muszą być dostosowane do przewozu paliw płynnych i spełniać wymogi techniczne oraz ekologiczne. Paliwa do cysterny ładuje się metodą podciśnieniową, przy czym kluczowe jest zachowanie wolnej przestrzeni, ponieważ paliwo może zmieniać swoją objętość pod wpływem wahań temperatury.

Zdecydowana większość paliw płynie rurociągiem PERN Przyjaźń i trafia do rafinerii LOTOS w Gdańsku i PKN Orlen w Płocku. Ropa w 90% pochodzi zza wschodniej granicy, a mniejsze ilości sprowadzane są także z Norwegii i Wielkiej Brytanii. Za dostarczenie paliwa do różnych puntów odbioru na terenie całego kraju odpowiada Operator Logistyczny Paliw Płynnych, który dysponuje ponad 20 punktami poboru. Nasza firma zajmuje się dostawami paliw w Lublinie – dostarczamy olej napędowy i grzewczy.

Cysterny do przewozu paliw

Jak wspomniano wcześniej, paliwo może być przewożone wyłącznie cysternami dostosowanymi do transportu paliw płynnych, które kwalifikowane są do substancji niebezpiecznych. Autocysterny wyposażone są w sprzęt ochronny na wypadek niebezpiecznego zdarzenia, a kierowca musi mieć certyfikat poświadczający przejście szkolenia z zakresu przewozu substancji niebezpiecznych. Paliwa przewożone są bowiem transportem ADR, a cysterna musi być odpowiednio oznakowana. Stosuje się tablice i nalepki ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym. Dzięki oznakowaniu pozostali uczestnicy ruchu drogowego wiedzą, że powinni zachować szczególna ostrożność, ponieważ ewentualna kolizja może skończyć się groźnym wybuchem lub niebezpiecznym dla środowiska wyciekiem.