Jakie zagrożenia niesie za sobą praca w laboratorium?

Praca w laboratorium może być związana z naprawdę wieloma źródłami ryzyka. Jakimi dokładnie oraz w jaki sposób minimalizuje się ich potencjalnie szkodliwy wpływ na osoby zatrudnione w tego typu obiektach?

Źródła zagrożeń podczas pracy w laboratorium

W przypadku takich zakładów źródła ryzyka dzieli się na cztery grupy takie jak:

  • fizyczne,
  • chemiczne,
  • biologiczne,
  • organizacyjne (powiązane również z ergonomią pracy).

Ich natężenie jest oczywiście różne i wynika także z tego, jakie dokładnie zadania wykonują laboranci, z jakimi substancjami obcują, a także czy taki zakład został w odpowiedni sposób przystosowany i urządzony zgodnie z przepisami BHP.

Zagrożenia biologiczne oraz chemiczne

W przypadku potencjalnych zagrożeń praca w laboratorium najczęściej kojarzy nam się z zagrożeniami natury biologicznej oraz chemicznej, które wynikają z wykorzystywanych w tego typu punktach substancjach. Następują one przede wszystkim wskutek niebezpieczeństwa czynników chemicznych, a także procesów, którym są one poddawane.

Źródła ryzyka nachodzą jednak na siebie, gdyż nieprawidłowe obchodzenie się z konkretnymi substancjami może doprowadzić do ryzyka fizycznego, wynikającego np. z oparzeń spowodowanych kontaktem ze substancjami żrącymi. Na szczęście istnieją sposoby, aby je zminimalizować, a służy do tego przede wszystkim odpowiednia odzież ochronna. Musi ona chronić przede wszystkim oczy laborantów, nos, a także dłonie, które mają najbliższy kontakt z odczynnikami.

Zagrożenia fizyczne

Laboratoria to też często zaawansowane badania, do których niezbędne jest stosowanie laserów, czy innych urządzeń, mogących bezpośrednio wpływać na organizm. Kluczowa jest więc przede wszystkim świadomość takich zagrożeń oraz wiedza o tym, jak w bezpieczny sposób używać takich urządzeń, aby zminimalizować potencjalne ryzyko.

Jak widać praca w laboratorium to liczne źródła niebezpieczeństwa. Przed wieloma z nich można się jednak ochronić, przede wszystkim dzięki odpowiedniej odzieży, którą oferujemy również w ramach prowadzonej przez nas działalności.