O czym należy pamiętać przy pracy w warsztacie samochodowym?

Praca w warsztacie samochodowym jest nierozerwalnie związana z pracą w kanałach technicznych, a także z użyciem podnośników, które stwarzają dla pracownika ryzyko zagrożenia. Dodatkowo, z uwagi na wykorzystywane hałaśliwe narzędzia i łatwopalne materiały, bardzo ważne jest, aby pracownicy mieli stworzone komfortowe i higieniczne warunki pracy.  Obowiązkiem pracodawcy jest zatem dopilnowanie, aby warsztat, jego budynek, a także wykorzystywane do pracy urządzenia i narzędzia spełniały szereg norm i wymagań związanych z minimalizacją ryzyka zdarzenia się jakichkolwiek wypadków przy pracy.

Bezpieczne warunki pracy

Przestrzeń warsztatu powinna być dostosowana do wykonywanych w niej czynności, lecz także do liczby zatrudnionych w niej pracowników. W warsztacie powinna być zapewniona odpowiednia przestrzeń, cyrkulacja powietrza, prawidłowa temperatura i wilgotność. Aby zapewnić jak największy komfort pracy, co także przyczynia się do wydajności pracowników należy zadbać o odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy oraz całej przestrzeni warsztatu. 

Skuteczną praktyką jest także wywieszenie w widocznym miejscu zasad BHP obowiązujących w miejscu pracy. Dzięki temu, pracownicy mają szanse regularnie przypominać sobie bezpieczne i właściwe praktyki, które zmniejszają ryzyko ewentualnych wypadków.

Ochrona pracownika

Przy obsłudze i naprawie samochodów, korzysta się z profesjonalnych urządzeń, a także płynów chemicznych, często posiadających łatwopalne właściwości. W każdej pracy ludzkiej zdarzają się niespodziewane pomyłki oraz wypadki, dlatego tak ważne jest, aby pracownicy warsztatu samochodowego byli odpowiednio przygotowani do wykonywanej pracy i maksymalnie chronieni przed ewentualnym kontaktem z zagrożeniem. Przed negatywnymi skutkami ewentualnego wypadku lub wycieku szkodliwej substancji może uchronić pracownika odzież robocza oraz odzież ochronna BHP. Jest ona wykonana z bardzo wytrzymałych materiałów i skutecznie osłania ciało przed ewentualnymi poparzeniami lub uszkodzeniami mechanicznymi. 

Jeżeli w warsztacie korzysta się z maszyn, urządzeń lub narzędzi generujących szkodliwy dla zdrowia hałas (za taki uznaje się hałas o natężeniu co najmniej 80 decybeli), pracodawca jest dodatkowo zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiedniej ochrony słuchu np.: słuchawek lub zatyczek do uszu. Dodatkowo, profesjonalny strój pracowników oraz jego wyposażenie, jest również wizytówką firmy i odzwierciedla poważne podejście pracodawcy do bezpieczeństwa w miejscu pracy.