Praca spawacza - jak się zabezpieczyć?

Praca na stanowisku spawacza zaliczana jest przez specjalistów BHP, jako niebezpieczna. Wiąże się z możliwością wystąpienia szeregu zagrożeń wynikających z używania spawarek oraz pracy z rozgrzanym do odpowiedniej temperatury metalem. Dlatego, każdy pracownik rozpoczynający pracę, jako spawacz musi przejść instruktaż stanowiskowy, zostać poinformowany o wszystkich zagrożeniach, a pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odzieży ochronnej.

Zagrożenia na stanowisku spawacza

Praca na stanowisku spawacza wiąże się z wykonywaniem czynności w warunkach wysokiej temperatury generowanej przez urządzenia spawalnicze. To z kolei przekłada się na ryzyko poparzenia oraz wystąpienia zagrożenia pożarowego. Ponadto spawacz ma styczność z dużym hałasem, dymem spawalniczym, odpryskami rozgrzanego metalu, promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym. Na stanowisku spawacza istnieje też ryzyko poparzenia prądem. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadku podczas pracy stosuje się odzież ochronną oraz dodatkowe wyposażenie chroniące ręce, oczy oraz słuch spawacza.

Środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia pracownika w odzież roboczą dostosowaną do charakteru wykonywane pracy. W przypadku spawacza odzież powinna pełnić funkcje ochronne, zabezpieczające przed zagrożeniami określonymi przez specjalistów BHP. Odzież i obuwie powinny być wykonane z materiałów niepalnych, tak aby w przypadku kontaktu z rozgrzanym metalem, nie doszło do uszkodzenia ciała pracownika. Spawacz powinien mieć do dyspozycji fartuch ochronny, koszulę, bluzę, spodnie, profesjonalny kombinezon oraz rękawy spawalnicze, chroniące ręce przed poparzeniem. Ważnym elementem ubioru jest też obuwie ochronne odporne wykonane z materiałów niepalnych i chroniące stopy i kostki przed przedostaniem się iskier oraz odłamków metalu. Warto też pamiętać o okularach ochronnych, maskach lub półmaskach wyposażonych w filtry i tarczach spawalniczych.