Praca z prądem, czyli w jaki sposób przeciwdziałać porażeniom?

Słysząc o szczególnie niebezpiecznych zawodach, zwykle mamy na myśli prace na wysokościach czy sytuacje, w których pracownicy mają styczność z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Jednak szczególnej ochrony wymagają również prace elektryczne. Krótka chwila nieuwagi może doprowadzić do porażenia prądem, które może okazać się tragiczne w skutkach. Napięcie, które przekracza 70 mA, może doprowadzić do zgonu. Właśnie dlatego pracodawcy powinni zapewnić odpowiednią ochronę pracownikom, którzy podczas wykonywania codziennych obowiązków są narażeni na niebezpieczeństwo.

Zabezpieczenie miejsca pracy

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy. Można je podzielić na ochronę podstawową i dodatkową. W zakres ochrony podstawowej wchodzi izolacja elementów przewodzących prąd czy ograniczenie napięcia i prądu rażeniowego. Ochrona dodatkowa to natomiast środki ostrożności, które stosowane są w przypadku dotknięcia elementów znajdujących się pod napięciem. Jeśli wystąpi realne zagrożenie w miejscu pracy, należy je jak najszybciej odizolować.

Odzież ochronna

Podczas wykonywania każdej pracy, w której mogą wystąpić zagrożenia zdrowia lub życia należy stosować odpowiednie obuwie i odzież BHP. W przypadku prac, w których występuje ryzyko porażenia prądem, często wykorzystywaną odzieżą roboczą są kombinezony, które nie przewodzą prądu. Odzież antyelektrostatyczną często wykorzystuje się w przemyśle elektronicznym. Jej cechą charakterystyczną jest zapewnienie odprowadzania ładunków antyelektrostatycznych. Podczas wykonywania pracy, w której występuje ryzyko porażenia prądem, należy również pamiętać o stosowaniu rękawic roboczych o właściwościach elektroizolacyjnych. Zwykle wykonane są one z lateksu i umożliwiają bezpieczną pracę pod napięciem. Należy jednak zwrócić uwagę na wskazania producenta i dostosować wartość napięcia, przy którym można pracować, do wybieranego produktu. Odpowiednie obuwie robocze również jest niezwykle ważne. Ochronne buty gumowe są jednym z podstawowym środkiem ochrony osobistej. Oprócz tego, że zapewniają ochronę przed napięciem elektrostatycznym, dają również podparcie, zapewniają pewną postawę, a także są bezpieczne dla wielu rodzajów podłoża.