Widoczność równa się bezpieczeństwo. Rola elementów odblaskowych.

Odzież odblaskowa wpływa na widoczność pracowników na terenie hal i tym samym minimalizuje ryzyko wypadków. Pracownik widoczny to pracownik bezpieczny – odblaski odbijają światło reflektorów na przykład z wózka widłowego, więc operator ma czas na reakcję. Odzież odblaskowa wymagana jest nie tylko dla pracowników hal. Pasy odblaskowe są podstawowym elementem odzieży ochronnej noszonej przez budowlańców i osoby zatrudnione przy budowie dróg i mostów, a także służby drogowe. Odblaski są wymagane w niebezpiecznych strefach pracy, do których bez wątpienia należą ruchliwe drogi i autostrady.

Jak działa odblask?

Odblaski nie emitują światła, ale je odbijają. Emblematy i pasy odblaskowe na odzieży BHP najpierw pochłaniają energię świetlną, następnie ją przepuszczają i odbijają od innego elementu. Światło emitowane z odblasków jest niczym innym jak odbitym światłem z reflektorów samochodu lub wózka widłowego. Jeśli odblask ma płaską strukturę, to kąt padania światła jest równy kątowi odbicia. Jeśli jednak mamy do czynienia z materiałem o niejednorodnym kształcie, to promieniowanie ulega rozproszeniu w różnych kierunkach.

Odzież ostrzegawcza

Odzież ostrzegawczą stosuje się w warunkach o ograniczonej widoczności, kiedy pracownik musi być widoczny o każdej porze dnia i nocy. Odzież odblaskowa wykonywana jest z dwóch rodzajów materiałów. Podstawowa tkanina ma właściwości fluorescencyjne i tworzy tło dla pasów odblaskowych oraz gwarantuje doskonała widoczność w ciągu dnia. Natomiast pasy odblaskowe wszywane są w różnych miejscach na odzieży i zapewniają widoczność po zmroku. W zależności od ilości pasów i ich rozmieszczenia odzież odblaskową kwalifikuje się do jednej z trzech klas. O wyglądzie i konstrukcji odzieży ostrzegawczej mówi norma PN-EN ISO 20471:2013 oraz dyrektywa 89/686/EWG.